Grinda

Reguleringsplankart

Utvidelse av et eksisterende boligområde i Spydeberg. Til sammen 21 boliger i form av eneboliger og rekkehus. Planen tilgjengeliggjør friområder egnet til lek og uteopphold, og sikrer en viktig turvei.

Illustrasjonsplan
Perspektivskisse rekkehus, vestfasade
Perspektivskisse rekkehus, østfasade