Enebolig Brinken

Enebolig i vernet miljø

Eneboligen i Brinken 57 ligger i skråningen nedenfor Kampenparken, i et vernet område med en liten klynge små trehus fra 1800-tallet. Boligen er formet innenfor en reguleringsplan med svært stramme rammer, som har gitt et karakteristisk bygningsvolum med et lite fotavtrykk og en høy hovedfasade.

Huset ble norminert til Oslo bys arkitekturpris.

Torvald Torgersen

Maleren Torvald Torgersen (1862-1943) bodde i en lengre periode i huset som tidligere stod på tomten. Huset ble revet for mange år siden, men dannet likevel rammene for reguleringsplanen som ble utarbeidet av Byantikvaren.

Utfordrende topografi

Boligen ligger i svært bratt terreng og har derfor to fulle sokkeletasjer. Den øverste etasjen med stue og kjøkken har utgang direkte til hagen på oversiden, selv om den er to etasjer opp fra adkomstsiden.

Trapp av alm fra hagen

I den bratte skråningen over huset stod det et stort almetre. Treet var angrepet av almesyke og måtte derfor felles. Av treet ble det laget trinn til husets trapp.

Neste: