rak arkitektur

Enebolig Brinken

Huset til maleren Thorvald Torgersen stod tidligere på tomten og det nye huset er oppført med samme fotavtrykk og høyde, og med formmessige likhetstrekk. Det har tre etasjer og ligger helt inntil skrenten som skiller Kampen og Tøyen, omgitt av trehus fra slutten av 1800-tallet.

Nominert til Oslo bys arkitekturpris.

Neste: