rak arkitektur

Furumo

Illustrasjonsplan

Reguleringsplankart

Boligområde i Ski med tilsammen 72 eneboliger og rekkehus. Utformet med et stort og generøst felles uteområde i midten av området og skog på utsiden fremstår området som åpent og grønt til tross for et relativt stort antall boliger. Veien er ordnet som en stor og oversiktlig løkke som opptar minst mulig areal og gir en trafikksikker løsning med stor bevegelsesfrihet for gående.

Neste: