Reguleringsplan Furumo

Illustrasjonsplan
Reguleringsplankart

Furumo er et boligfelt i Ski med totalt 72 eneboliger og rekkehus. Utformet med et stort og generøst felles uteareal i midten av området, og med skog rundt, fremstår området som åpent og grønt til tross for et stort antall boliger. Veien er ordnet som en stor og oversiktlig løkke som opptar minst mulig areal og gir en trafikksikker løsning med stor bevegelsesfrihet for gående.

Neste: