Reguleringsplan Grinda

Illustrasjonsplan
Reguleringsplankart

Utvidelse av et eksisterende boligområde i Spydeberg. Til sammen 21 boliger fordelt på ti eneboliger og elleve rekkeboliger. Planen tilgjengeliggjør friområder egnet til lek og uteopphold, og sikrer en viktig turvei. Rekkehusene er utformet for å skjerme området innenfor mot støy fra E18.

Neste: