Reguleringsplan Hovdestølen

Forslag til ny reguleringsplan som tilrettelegger for utbygging av fritidsleiligheter på en tomt tidligere benyttet til hotelldrift. Situasjon med vern av bekkedrag og trasé for skiløype.

Reguleringsplankart
Neste: