Bolig / Regulering

Grinda

Bolig / Småhus

Høgtunveien

Bolig / Interiør

Innredning Hans Haslums vei

Bolig / Småhus

Årvollveien

Bolig / Småhus

Linjeveien

Bolig / Leiligheter / Omsorg/helse

Salhus allé

Bolig / Offentlig / Universell utforming

Follo Omsorgsboliger II

Bolig / Interiør

Interiør Brinken

Bolig / Småhus

Høybråtentunet

Bolig / Småhus

Enebolig Brinken

Bolig / Småhus

Bjerk husmannsplass

Bolig / Regulering

Furumo

Bolig / Leiligheter

Almaas Park, Melhus

Bolig / Småhus

Ikon hus E3

Bolig / Småhus

Ikon hus E9

Bolig / Småhus

Tomannsboliger, Stjørdal

Bolig / Leiligheter

Munkvoll gård

Bolig / Offentlig / Universell utforming

Boligtun på Træna

Bolig / Småhus

Enebolig Bekkelagsveien