Grinda

Reguleringsplankart

Utvidelse av et eksisterende boligområde i Spydeberg. Til sammen 21 boliger i form av eneboliger og rekkehus. Planen tilgjengeliggjør friområder egnet til lek og uteopphold, og sikrer en viktig turvei.

Illustrasjonsplan
Perspektivskisse rekkehus, vestfasade
Perspektivskisse rekkehus, østfasade

Enebolig Brinken

Huset til maleren Thorvald Torgersen stod tidligere på tomten og det nye huset er oppført med samme fotavtrykk og høyde, og med formmessige likhetstrekk. Det har tre etasjer og ligger helt inntil skrenten som skiller Kampen og Tøyen, omgitt av trehus fra slutten av 1800-tallet.

Furumo

Reguleringsplankart

Boligområde i Ski med tilsammen 72 eneboliger og rekkehus. Utformet med et stort og generøst felles uteområde i midten av området og skog på utsiden fremstår området som åpent og grønt til tross for et relativt stort antall boliger. Veien er ordnet som en stor og oversiktlig løkke som opptar minst mulig areal og gir en trafikksikker løsning med stor bevegelsesfrihet for gående.

Illustrasjonsplan

Boligtun på Træna

Utgangspunktet for prosjektet var stedet med sine fantastiske kvaliteter: naturen, fjellene, havet, været. Den karakteristiske fjellformasjonen med Trænstaven mot nord var en viktig inspirasjon til byggenes volumoppbygging. 
Alle leilighetene har to uteplasser under tak slik at de alltid har en uteplass i le for vinden. Plasseringen av boligrekkene og carport i forhold til hverandre skaper et tun som er skjermet for vind og vær og som er ment som en samlingsplass for beboerne.
Det er lagt stor vekt på å bevare mest mulig av terrenget slik det var på tomten – og at uteplasser og gangveier skulle føye seg naturlig inn i stedets topografi, samtidig som de skulle oppfylle krav om universell utforming. Det øverste jordlaget ble løftet til side og ivaretatt under byggeprosessen for å legges tilbake ved ferdigstillelse, så frølageret kunne danne grunnlaget for ny stedstypisk vegetasjon. 

Husene er bygget som moduler og fraktet med båt fra fabrikk frem til Træna, mens all ytterkledning ble kledt på stedet. Boligene er kledd i et ”skall” av ubehandlet sibirsk lerk så prosjektet naturlig skal tilpasse seg omgivelsene og underordne seg den vakre naturen.
På grunn av vindforholdene på Træna er det brukt ekstra lange skruer og doble fester i produksjonen av husene. Taket er festet ekstra godt. Vinduene er delt i flere smalere felt for at de skal tåle ekstremværet. Boligene har vannbåren varme med avtrekksvarmepumper, da vanlige varmepumper ikke er egnet for stedets ekstreme klima.

Byggherre: Træna kommune og Træna boligstiftelse
Ferdigstilt 2014. Nominert til NALs arkitekturpris.
Tegnet i samarbeid med Poulsson Pran AS.